23 oktober 2018 Staatssecretaris Snel (geen familie van overigens) heeft de afgelopen dagen nogal wat stof -tot nadenken- doen opwaaien. Geen reden voor tussentijdse aanpassing bpm-tabel?  “De nieuwe methode om CO2-uitstoot van auto’s en motors te meten heeft namelijk geen belangrijke verschillen opgeleverd met de oude methode. De gemeten uitstoot is wel iets hoger dan eerder…”

AutoDisk heeft inmiddels meer resultaten vanuit zijn dataverwerking beschikbaar en sluit zich aan bij de eerdere bevindingen van de RAI Vereniging. “De stijging van NEDC naar NEDC 2.0 ligt met een gemiddelde van bijna 12 gram meer zelfs nog een fractie hoger dan het genoemde gemiddelde van 10 gram. Zonder aanpassingen resulteert dit dus al in een forse stijging van BPM. Wanneer we verder vooruit kijken naar WLTP dan gaan deze cijfers al richting de 23 gram hogere uitstoot t.o.v. NEDC 2.0”, aldus Alain Snel (directeur AutoDisk). “Door nieuwe methodes te hanteren in onze dataverwerking krijgen we meer cijfers inzichtelijk waaruit opzienbarende verschillen naar voren komen. Op een enkele uitzondering na zien wij de gemiddelde toename van CO2, zoals verwacht, per segment van klein naar groot geleidelijk oplopen. We verwachten de komende maanden steeds meer inzichten die helaas een totaal ander beeld schetsen dan onze Staatssecretaris nu deelt.”

Voor meer vragen en/of informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met AutoDisk.

Tel: 023 – 553 09 60
Email: info@autodisk.nl